Ing. Růžena Klímová

Profesní životopis

 
            Po ukončení Vysoké školy ekonomické v roce 1971 jsem pracovala v rámci hlavní činnosti jako vedoucí odboru práce a mzdy v obchodní organizaci Drobné zboží Středočeský kraj, která zaměstnávala 3 500 zaměstnanců. Zde jsem měla příležitost získat velké zkušenosti se nejrůznějšími mzdovými formaci, přes smíšené podílové mzdy, smíšené úkolové mzdy, akordní mzdy, atd  V této funkci jsem působila po dobu 14 let. Dvouletý postgraduální kurz organizovaný VŠE, který jsem úspěšně ukončila v roce 1977, byl zaměřen na obchodní a pracovní právo. Zájem o pracovní právo a odměňování mne natolik zaujal, že jsem i ve svém osobním volnu začala pracovat v revizní komisi Odborového svazu průmyslu a obchodu a podílela se na řešení pracovních sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.  
            Při změně zaměstnavatele v roce 1991 – ČVUT Praha, jsem nezměnila profesi a nadále pokračovala ve výkonu práce v oddělení práce a mzdy. Současně jsem ve vedlejší činnosti pracovala jako externí poradce výpočetního centra ČVUT pro oblast tvorby mzdového software.
            Na základě výběrového řízení jsem od roku 2000 do 2004 působila jako vedoucí mzdového oddělení Ministerstva zahraničních věcí ČR, a od r. 2005 do ukončení závislého zaměstnání ( 2008) jako ministerský rada - metodik a specialista v oblasti zdravotního a nemocenského pojištění.  V rámci ministerstva jsem měla příležitost podávat náměty a připomínky k návrhu zákonů, vyhlášek a nařízení týkajících  se odměňování, daní a pojistného. Závislé zaměstnání jsem ukončila k 31.8.2008. Ve výkonu povolání  však pokračuji formou podnikání, případně jinou vhodnou formou (v rámci autorské smlouvy nebo formou dohody o provedení práce), Velkou    předností je pracovní   nezávislost, kontakt s širokým počtem posluchačů a v neposlední řadě i více prostoru pro tvorbu odborných materiálů  .
            Přednáškovou činnost jsem začala aktivně provozovat od roku 1999 a dnes přednáším mzdovou problematiku pro mnoho vzdělávacích agentur, například pro společnosti Anag Olomouc, Verlag Dashofer Praha, Sovastudio Brno, Intellego Olomouc, Pragoeduca Praha, Bova Praha, Svaz účetních Praha, Akademie J.A.Komenského Kutná Hora, a mnoho dalších. Externě působím jako specialista v oblasti odměňování a mzdového účetnictví pro Český rozhlas a Komerční banku Praha. 
Publikační činnost jsem zahájila v r.2000, nejprve jen dílčími příspěvky do odborných časopisů, později i jako autor a spoluautor odborných publikací. V současné době se lze seznámit s mými odbornými články v několika odborných časopisech, například Zpravodaj pro mzdové účetní, Mzdy a personalistika, Mzdová účtárna aktuálně, Personální a sociálně právní kartotéka, Mzdová účetní, a v dalších. Jsem autorkou několika odborných titulů – Mzdové a personální checklisty, Mzdové výpočty, Povinnosti mzdové účetní a spoluautorkou odborných publikací MZDY, Encyklopedie mzdového účetnictví, a dalších. Jsem odborným garantem rekvalifikačního kurzu pro mzdové účetní, který organizuje vzdělávací společnost Pragoeduca Praha.
   Vzhledem k dlouholeté praxi v oblasti odměňování zaměstnanců  poskytuji odborné výklady všem, kteří pracují v personálních a mzdových útvarech všech typů zaměstnavatelů.
 
     Ing. Klímová Růžena
 
Dne 7.10.2009

>>Z našich klientů

Zobrazit další reference

>>Aktuality

Redirecting...

Přihlaste se k odběru aktualitVíce informací o zasílání aktualit