Etický kodex

Etický kodex Komory daňových poradců České republiky

Etický kodex KDP ČR (dále jen „kodex"), schválený usnesením Valné hromady KDP ČR, vychází z právní úpravy daňového poradenství v České republice stanovené zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky a dále z principu profesní etiky, který je zakotven v kodexu Confédération Fiscale Européenne, organizace zastřešující daňové poradenství v Evropě.
Kodex je tak jedním ze základních dokumentů upravujících pravidla výkonu daňového poradenství. Jeho cílem je stanovit etické požadavky a zajistit dodržování vysokého profesního a morálního standardu v oblasti daňového poradenství.

Etický kodex Komory auditorů České republiky

Tento etický kodex pro auditory a účetní znalce stanoví etické požadavky pro auditory/účetní znalce. Členské organizace IFAC nesmí uplatňovat méně přísné standardy než ty, které jsou uváděny v Kodexu.
KAČR je členem IFAC a přijala tento Etický kodex pro všechny její členy.

Ke stažení:

Stáhnout souborEtický kodex komory auditorů České republiky (PDF, 722 kB)

Stáhnout souborEtický kodex komory auditorů České republiky - Dodatek č. 1 (PDF, 144 kB)

>>Z našich klientů

Zobrazit další reference

>>Aktuality

Redirecting...

Přihlaste se k odběru aktualitVíce informací o zasílání aktualit